Họp Tổng ban điều hành chương trình IUC với VLIR-UOS về việc hướng dẫn xây dựng đề xuất các dự án

Ngày 25/11, Trường Đại học Quy Nhơn, Đại học KU Leuven đã tổ chức cuộc họp Tổng Ban điều hành chương trình IUC để khởi xướng xây dựng đề xuất các dự án nằm trong khuôn khổ chương trình IUC.

Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung – Trưởng phòng KHCN&HTQT, Ông Peter De Lannoy – Đại diện VLIR-UOS, GS. Kristiaan Temst – Chủ nhiệm chương trình IUC phía Bỉ, PGS. TS. Vũ Thị Ngân – Chủ nhiệm chương trình IUC phía Việt Nam, Ông Piet Wostyn – Giám đốc điều hành chương trình phía Bỉ, TS. Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc điều hành chương trình phía Việt Nam cùng 14 chủ nhiệm dự án phía Việt Nam và Bỉ.

Không khí cuộc họp tại đầu cầu Trường Đại học Quy Nhơn

Bắt đầu cuộc họp, GS. Kristiaan Temst và PGS. Vũ Thị Ngân chào mừng các thành viên của Ban điều hành và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực của các chủ nhiệm dự án trong việc xây dựng các nhóm nghiên cứu trong thời gian qua, đặc biệt là từ sau sự kiện kết nối do VLIR-UOS tổ chức ngày 7/10/2021. Hai chủ nhiệm chương trình cũng cảm ơn tổ chức VLIR-UOS đã giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả. Ông Piet Wostyn giới thiệu và thống nhất chương trình cuộc họp cùng Ban điều hành. Các chủ nhiệm của 7 dự án lần lượt giới thiệu thành viên mới và trình bày ngắn gọn những kết quả đạt được ở mỗi nhóm, đặc biệt là các chuyên gia đã tìm được và lĩnh vực chuyên môn còn thiếu trong các nhóm. Nhằm chuẩn bị xây dựng đề xuất chi tiết cho giai đoạn đầu tiên của chương trình IUC, đại diện VLIR-UOS ông Peter De Lannoy đã trình bày cách tiếp cận mới của VLIR UOS theo mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Ông cũng trình bày về những điểm mới trong thuyết minh dự án như hình thức trình bày (format) và hướng dẫn tài chính.

Ông Piet Wostyn giới thiệu và thống nhất chương trình cuộc họp cùng Ban điều hành

Prof.dr. Bart Nicolai – chủ nhiệm dự án 4 phía Bỉ cập nhật thông tin dự án

Ông  Peter De Lannoy cũng đã chỉ ra những vẫn đề chính, những điểm cần phải lưu ý khi xây dựng các đề xuất. Bên cạnh đó, đại diện VLIR-UOS cũng chia sẻ kinh nghiệm cũng như khó khăn, thách thức của các chương trình IUC đã triển khai, giúp Trường Đại học Quy Nhơn xác định được điều cần được ưu tiên hàng đầu trong lúc này để việc triển khai chương trình đạt hiệu quả.

Ông Peter De Lannoy trình bày về những điểm mới trong việc chuẩn bị hồ sơ Giai đoạn 1

Các thành viên trong cuộc họp thảo luận, trao đổi về những vấn đề hướng đến mối liên hệ giữa Chương trình IUC và chiến lược quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời, thống nhất lộ trình lập kế hoạch xây dựng chương trình IUC với các mốc thời gian cụ thể để đạt đươc mục tiêu chính của Pha chuẩn bị.

Để lại Bình Luận