Liên hệ

Trường Đại học Quy Nhơn

  Phòng đào tạo

  dqn@moet.edu.vn

  Phòng tuyển sinh

  tuvantuyensinh@qnu.edu.vn

  Hòm thư góp ý

  dhqn@qnu.edu.vn