IUC 2021 Giai đoạn chuẩn bị Hợp tác thể chế đại học

Nâng cao năng lực Trường Đại học Quy Nhơn nhằm phục vụ cải thiện sinh kế và điều kiện sống cộng đồng dân cư vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

Chương trình IUC của Trường Đại học Quy Nhơn nhằm mục đích cải thiện bền vững sinh kế và điều kiện sống của người dân địa phương bằng cách nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về khoa học nông nghiệp, thực phẩm, môi trường và năng lượng tái tạo của Trường.

Chương trình IUC này gồm có 7 dự án. projects:

Tên các dự án

Chủ nhiệm dự án phía Việt Nam Chủ nhiệm dự án phía Flanders Nơi công tác của Chủ nhiệm dự án vùng Flanders
Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm nhằm nâng cao khả năng thích ứng của chính quyền địa phương và cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu (P1) Ngô Anh Tú Patrick Willems KU Leuven
Nâng cao hiệu suất của hệ thống sấy khô hỗ trợ năng lượng mặt trời và sản xuất khí sinh học bằng cách sử dụng các vật liệu nano và giải pháp kỹ thuật mới (P2) Phan Thanh Hải Ewald Janssens KU Leuven
Nâng cao tính an toàn và chất lượng của bơ và sầu riêng bằng cách quản lý các yếu tố trước khi thu hoạch (P3) Huỳnh Thị Thanh Trà Wouter Vanhove UGent
Nghiên cứu bảo quản sau thu hoạch bằng cách sử dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học tự nhiên để nâng cao giá trị trái cây địa phương (P4) Hoàng Đức An Bart Nicolai KU Leuven
Thiết lập các mô hình đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro cho chuỗi cung ứng thanh long và táo tàu (P5) Trương Thị Thanh Phượng Stijn Speelman UGent
Nâng cao năng lực thể chế để cung cấp dịch vụ điện tử cho sinh viên, triên khai e-learning và nâng cấp thư viện (P6) Nguyễn Thanh Bình Pieter Lernout UHasselt
Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn (P7) Võ Văn Chí Els Van Mechelen HOGENT

Có thể tìm hiểu thêm các thông tin về dự án ở đây here.

Để lại Bình Luận