Hội thảo “Chương trình IUC và kết nối đối tác, chính quyền địa phương Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”

Hội thảo “Chương trình IUC và kết nối đối tác, chính quyền địa phương Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”
Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 28/5/2022.
Địa điểm: Hội trường B – Trường Đại học Quy Nhơn.
Chương trình IUC của Trường Đại học Quy Nhơn do Ban Hợp tác phát triển đại học – Hội đồng liên đại học vùng Flanders (VLIR-UOS) viện trợ không hoàn lại cho Trường thông qua Đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ.
Chủ đề của Chương trình IUC là “Nâng cao năng lực Trường Đại học Quy Nhơn nhằm phục vụ cải thiện sinh kế và điều kiện sống cộng đồng dân cư vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam theo hướng phát triển bền vững”. Trong chương trình này có 07 dự án được triển khai thực hiện, trong đó có 05 dự án nghiên cứu nhằm cải thiện sinh kế người dân và 02 dự án nhằm nâng cao năng lực của Trường Đại học Quy Nhơn.

Để lại Bình Luận